News & Events

Eva Ferreira, Rector of the University of the Basque Country takes office

On January 25th 2021, Eva Ferreira was formally appointed Rector of the University of the Basque Country (UPV/EHU).

Spanish and Basque version below

Eva Ferreira holds a Bachelor in Mathematics of the University of the Basque Country, fulfilled a Master’s degree in Probability and Statistics at the Courant Institute (New York University), and returned to the University of the Basque Country to complete her doctorate in Economics.

During her career, Eva Ferreira gained solid experience in the research field, directed a number of doctoral theses, and supervised multiple research projects. She has extensively published in the most prestigious academic journals. Her teaching activity includes a long experience in graduate studies. She promoted and directed both a Master´s and a Doctorate programme in Quantitative Finance, which is ranked among the best in Europe.

Eva Ferreira held several positions at the Governing Board of the University of the Basque Country, such as Vice-rector for economic affairs and academic programs from 2004 to 2008, and as General Secretary between 2009 and 2012. In 2015 she became managing director of Unibasq, the certified Quality Agency for the Basque University System, remaining in place until 2019.

 

Eva Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izendatua

Eva Ferreirak, Euskal Herriko Unibertsitatean Matematikan lizentziadunak, Probabilitate eta Estatistika masterra egin zuen Courant Instituten (New Yorkeko Unibertsitatean), eta Euskal Herriko Unibertsitatera itzuli zen Ekonomiako doktoregoa osatzeko.

Bere karreran, Eva Ferreirak esperientzia sendoa lortu du ikerkuntzan, hainbat doktoretza tesi zuzendu ditu baita ikerketa proiektu ugari zuzendu ere. Hainbat artikulu argitaratu ditu aldizkari akademiko ospetsuenetan. Irakaskuntzan esperientzia luzea du graduondoko ikasketetan. Horrela, Europako onenen artean dagoen Finantza Kuantitatiboetako master eta doktorego programa sustatu eta zuzendu ditu.

Eva Ferreirak hainbat kargu izan ditu Euskal Herriko Unibertsitateko gobernu taldean, Ekonomia Gaien eta Antolakuntza Akademikoko errektoreorde 2004 eta 2008 artean, eta erakunde bereko idazkari nagusi 2009 eta 2012 artean. 2015 eta 2019 artean Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako (Unibasq) zuzendaria izan da.

Toma de posesión de Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco

Eva Ferreira, licenciada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco, realizó un máster en Probabilidad y Estadística en el Courant Institute (Universidad de Nueva York), y regresó a la Universidad del País Vasco para completar su doctorado en Economía.

Durante su carrera, Eva Ferreira ha adquirido una sólida experiencia en el campo de la investigación, dirigiendo varias tesis doctorales y supervisando múltiples proyectos de investigación. Ha publicado numerosos artículos en las más prestigiosas revistas académicas. Su actividad docente incluye una larga experiencia en estudios de posgrado. Así, ha promovido y dirigido un programa de Máster y de Doctorado en Finanzas Cuantitativas que se encuentra entre los mejores de Europa.

Eva Ferreira ha ocupado varios cargos en el equipo de gobierno de la Universidad del País Vasco, como vicerrectora de Asuntos Económicos y Organización Académica entre 2004 y 2008, y como Secretaria General entre 2009 y 2012. Entre 2015 y 2019 ha sido directora de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq).

Pin It